# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
686 ต้นลิ้นฟ้า

ชื่อต้นไม้ : ลิ้นฟ้า

เส้นรอบวง : 37.50 CM.

ความสูง : 7.13 M.