# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
563 ต้นลิ้นฟ้า

 

ชื่อต้นไม้: ลิ้นฟ้า

เส้นรอบวง: 36.50 ซม.

ความสูง: 12.08 เมตร