# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-1 มะขาม

ชื่อต้นไม้ :  มะขาม

เส้นรอบวง :  300 cm.

ความสูง :  12.37 m.