# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-2 มะพร้าว

ชื่อต้นไม้ :  มะพร้าว

เส้นรอบวง :  93 cm.

ความสูง :  12.05 m.