# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-4 มะพร้าว

ชื่อต้นไม้ :  มะพร้าว

เส้นรอบวง :  73 cm.

ความสูง :  12.05 m.