# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-5 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  67 cm.

ความสูง :  12.05 m.