# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-6 ขนุน

ชื่อต้นไม้ :  ขนุน

เส้นรอบวง :  75 cm.

ความสูง :  8.53 m.