# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-7 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  30 cm.

ความสูง :  12 m.