# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-10 มะพร้าว

ชื่อต้นไม้ :  มะพร้าว

เส้นรอบวง :  82 cm.

ความสูง :  12.17 m.