# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-11 ส้มโอ

ชื่อต้นไม้ :  ส้มโอ

เส้นรอบวง :  43 cm.

ความสูง :  11.14 m.