# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-12 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  62 cm.

ความสูง :  7.62 m.