# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-14 ชะมวง

ชื่อต้นไม้ :  ชะมวง

เส้นรอบวง :  103 cm.

ความสูง :  8.64 m.