# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-16 ส้มโอ

ชื่อต้นไม้ :  ส้มโอ

เส้นรอบวง :  25 cm.

ความสูง :  10.68 m.