# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-17 ส้มโอ

ชื่อต้นไม้ :  ส้มโอ

เส้นรอบวง :  43 cm.

ความสูง :  10.68 m.