# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-18 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  85 cm.

ความสูง :  11.52 m.