# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-19 ส้มโอ

ชื่อต้นไม้ :  ส้มโอ

เส้นรอบวง :  85 cm.

ความสูง :  10.61 m.