# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-20 ขนุน

ชื่อต้นไม้ :  ขนุน

เส้นรอบวง :  23 cm.

ความสูง :  10.56 m.