# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-21 น้อยหน่า

ชื่อต้นไม้ :  น้อยหน่า

เส้นรอบวง :  23 cm.

ความสูง :  10.56 m.