# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-25 ยอ

ชื่อต้นไม้ :  ส้มโอ

เส้นรอบวง :  18 cm.

ความสูง :  8.67 m.