# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-28 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  59 cm.

ความสูง :  10.32 m.