# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-30 ส้มโอ

ชื่อต้นไม้ :  ส้มโอ

เส้นรอบวง :  23 cm.

ความสูง :  7.62 m.