# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-1 ปีป

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง :  78 cm.

ความสูง :  4.78 m.