# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-2กระท้อน

ชื่อต้นไม้ :  กระท้อน

เส้นรอบวง :  64 cm.

ความสูง :  5.88 m.