# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-3ยอ

ชื่อต้นไม้ :  ยอ

เส้นรอบวง :  31 cm.

ความสูง :  4.16 m.