# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-4ปีป

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง :  37 cm.

ความสูง :  4.16 m.