# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-5หว้า

ชื่อต้นไม้ :  หว้า

เส้นรอบวง :  123 cm.

ความสูง :  4.23 m.