# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-7ชงโค

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  23 cm.

ความสูง :  3.09 m.