# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-9โมก

ชื่อต้นไม้ :  โมก

เส้นรอบวง :  32 cm.

ความสูง :  3.09 m.