# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-10มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  23 cm.

ความสูง :  3.12 m.