# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-12ชมพู่

ชื่อต้นไม้ :  ชมพู่

เส้นรอบวง :  60 cm.

ความสูง :  7.56 m.