# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-13ชมพู่

ชื่อต้นไม้ :  ชมพู่

เส้นรอบวง :  50 cm.

ความสูง :  8.40 m.