# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-14กระท้อน

ชื่อต้นไม้ :  กระท้อน

เส้นรอบวง :  108 cm.

ความสูง :  6.58 m.