# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-15ขนุน

ชื่อต้นไม้ :  ขนุน

เส้นรอบวง :  28 cm.

ความสูง :  4.03 m.