# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-16มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  47 cm.

ความสูง :  6.03 m.