# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-17มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  26 cm.

ความสูง :  4.03 m.