# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-19ลำไย

ชื่อต้นไม้ :  ลำไย

เส้นรอบวง :   74 cm.

ความสูง :  6.58 m.