# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-20มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 53  cm.

ความสูง :  6.85 m.