# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-21ปาล์ม

ชื่อต้นไม้ :  ปาล์ม

เส้นรอบวง :  57 cm.

ความสูง :  5.39 m.