# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-22หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :   36cm.

ความสูง :  6.68 m.