# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-44 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  68 cm.

ความสูง :  10.56 m.