# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-48 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  40 cm.

ความสูง :  10.56 m.