# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-54 ส้มโอ

ชื่อต้นไม้ :  ส้มโอ

เส้นรอบวง :  60 cm.

ความสูง :  10.56 m.