# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-56 ขนุน

ชื่อต้นไม้ :  ขนุน

เส้นรอบวง :  61 cm.

ความสูง :  10.56 m.