# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-59 ส้มโอ

ชื่อต้นไม้ :  ส้มโอ

เส้นรอบวง :  32 cm.

ความสูง :  6.43 m.