# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-24ปาล์ม

ชื่อต้นไม้ :  ปาล์ม

เส้นรอบวง : 40  cm.

ความสูง :   4.33 m.