# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-27มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  40 cm.

ความสูง :  4.33 m.