# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-30มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 75  cm.

ความสูง : 4.33  m.