# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-38น้อยโหน่ง

 

ชื่อต้นไม้ :น้อยโหน่ง  

เส้นรอบวง :  35 cm.

ความสูง : 3.27  m.