# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-40ตาล

 

ชื่อต้นไม้ : ตาล 

เส้นรอบวง :  63 cm.

ความสูง : 12.46  m.