# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-42มะรุม

 

ชื่อต้นไม้ :  มะรุม

เส้นรอบวง :  82 cm.

ความสูง :   4.68 m.